Fräscha återvinningsmiljöer i
bostadsrättsföreningen,
företaget eller fastigheter

En fräsch och välskött återvinningsmiljö är viktigt. Vi är övertygade om att det skapar en
positiv miljö, som kan vara med och sätta ribban för fastighetens kvalitet och rykte i stort.
Det är också viktigt ur ett återvinningsperspektiv, eftersom det gör att folk sorterar mer noggrant och
det är bra för klimatet.

Vi erbjuder en helhetstjänst som vi utformar utifrån just era behov och önskemål.

+
Stenläggning: Stenläggning samlar snabbt smuts mellan stenar, vilket drar till sig både ohyra och ger ett ofräscht intryck. Kinab kan enkelt spola rent med högt tryck och hett vatten
+
Rengöring av sopkorgar
+
Bottenöppnade återvinningsbehållare: Precis som alla typer av sopkärl är det viktigt att rengöra underjordsbehållare. Skräp och vatten samlas lätt på behållarens botten, vilket kan leda till lukt och ohyra.
+
Återvinningsbehållare vid entre: Smutsiga kärl vid entrén inger ett otrevligt intryck och påverkar snabbt hela den omkringliggande miljön.
+
Rengöring av avfalls-komprimator:
+
Återvinningsrum: Smutsiga kärl, golv och väggar skapar snabbt en otrevlig miljö. Med vår tvätt av återvinningsrum skapar vi en positiv totalmiljö, som inte bara gynnar återvinningen och miljön utan också föreningens totala status.
+
Bottenöppnade återvinningsbehållare: Precis som alla typer av sopkärl är det viktigt att rengöra underjordsbehållare. Skräp och vatten samlas lätt på behållarens botten, vilket kan leda till lukt och ohyra.
+
Sopskåp: Precis som alla typer av återvinningsmiljöer är det viktigt att rengöra sopskåpen. Skräp samlas lätt, vilket kan leda till lukt och ohyra.

Börja med att registrera objekt och lägg därefter till önskade tjänster.

I varukorgen visas alla val och ändringar samt tillägg kan enkelt utföras.

Scroll to Top