Novel_Coronavirus_SARS-CoV-2_(49557550751)


Ytdesinficering med anledning av
Covid-19 Corona


Utifrån rådande läge i Sverige är folkhälsomyndighetens strategi att bromsa
spridningen av viruset Covid-19 Corona.

Genom att regelbundet applicera ett desinfektionsmedel i detta fall LifeClean så reduceras antalet smittsamma virus och bakterier i tex en livsmedelsbutik med ett gott resultat.

Kinab använder LifeClean som är ett desinfektionsmedel baserat på klordioxid (ClO2) och består av 99.6% svenskt vatten och är i övrigt ofarlig och utan andra oönskade effekter.
LifeClean har under lång tid använts på bland annat sjukhus för desinfincering av sjukhusängar och annan sjukhusutrustning ett gott dokumenterat resultat.

Appliceringen sker framförallt genom en unik metod där aerosol av LifeClean laddas elektrostatiskt.
Detta innebär att spraydimman av LifeClean är elektriskt laddad så att medlet sugs statiskt till ytan med bästa täckning och snabbaste resultat. Appliceringen dokumenteras i Kinabs produktionssystem och med ett protokoll som fäst på väggen i anslutning till området.


LifeClean är sedan 2020-03-13 testat enligt EN14476:2013+A2:2019 av det oberoende testinstitutet MSL vilket visar att LifeClean inom två minuter eliminerar Convid-19 med den metod för applicering som Kinab använder.

Kontakta Kinabs kundservice per telefon eller e-post för frågor om mer information.
Se även nedanstående länkar.


Info@kinab.se
010 - 45 77 130

Scroll to Top