Här registreras objekt för uppdrag med val av tillgång - etablering

För att kunna utföra uppdraget på bästa sätt och till bästa pris behöver vi veta hur vi får tillgång till kärl och rum.
Det är också bra med kontaktpersoner och andra uppgifter.
Genom att välja löpande avtal där vi tvättar minst 2 gånger per år kan vi erbjuda bästa pris.

+
Stenläggning: Stenläggning samlar snabbt smuts mellan stenar, vilket drar till sig både ohyra och ger ett ofräscht intryck. Kinab kan enkelt spola rent med högt tryck och hett vatten
+
Rengöring av sopkorgar
+
Bottenöppnade återvinningsbehållare: Precis som alla typer av sopkärl är det viktigt att rengöra underjordsbehållare. Skräp och vatten samlas lätt på behållarens botten, vilket kan leda till lukt och ohyra.
+
Återvinningsbehållare vid entre: Smutsiga kärl vid entrén inger ett otrevligt intryck och påverkar snabbt hela den omkringliggande miljön.
+
Rengöring av avfalls-komprimator:
+
Återvinningsrum: Smutsiga kärl, golv och väggar skapar snabbt en otrevlig miljö. Med vår tvätt av återvinningsrum skapar vi en positiv totalmiljö, som inte bara gynnar återvinningen och miljön utan också föreningens totala status.
+
Bottenöppnade återvinningsbehållare: Precis som alla typer av sopkärl är det viktigt att rengöra underjordsbehållare. Skräp och vatten samlas lätt på behållarens botten, vilket kan leda till lukt och ohyra.
+
Sopskåp: Precis som alla typer av återvinningsmiljöer är det viktigt att rengöra sopskåpen. Skräp samlas lätt, vilket kan leda till lukt och ohyra.

Välj det alternativ som passar bäst för er. Lägg till minst två tvättar per år för bästa avtalspris.
Skriv in "avtal" under kampanjkod för att erhålla bästa pris som avtal/schema-kund.

Scroll to Top