Tjänster för fräscha återvinningsmiljöer
HSB Södertörn


En fräsch och välskött återvinningsmiljö är viktigt för både trivsel och funktion.
Ta del av Kinabs tjänster för HSB beställ en rengöring av kärl, underjordsbehållare, skåp och rum
direkt här på sidan eller ring kundservice på 010-188 34 70.

+

Stenläggning: Stenläggning samlar snabbt smuts mellan stenar, vilket drar till sig både ohyra och ger ett ofräscht intryck. Kinab kan enkelt spola rent med högt tryck och hett vatten

+

Rengöring av sopkorgar

+

Bottenöppnade återvinningsbehållare: Precis som alla typer av sopkärl är det viktigt att rengöra underjordsbehållare. Skräp och vatten samlas lätt på behållarens botten, vilket kan leda till lukt och ohyra.

+

Återvinningsbehållare vid entre: Smutsiga kärl vid entrén inger ett otrevligt intryck och påverkar snabbt hela den omkringliggande miljön.

+

Rengöring av avfalls-komprimator:

+

Återvinningsrum: Smutsiga kärl, golv och väggar skapar snabbt en otrevlig miljö. Med vår tvätt av återvinningsrum skapar vi en positiv totalmiljö, som inte bara gynnar återvinningen och miljön utan också föreningens totala status.

+

Bottenöppnade återvinningsbehållare: Precis som alla typer av sopkärl är det viktigt att rengöra underjordsbehållare. Skräp och vatten samlas lätt på behållarens botten, vilket kan leda till lukt och ohyra.

+

Sopskåp: Precis som alla typer av återvinningsmiljöer är det viktigt att rengöra sopskåpen. Skräp samlas lätt, vilket kan leda till lukt och ohyra.

Scroll to Top