Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Klottersanering

Klottret görs helt enkelt ”vått” igen. När klottret är upplöst spolas färgen enkelt bort med högtrycktvätt och hetvatten. I vissa fall kan man behöva komplettera behandlingen med andra typer av kemisk behandling för att uppnå bästa möjliga resultat med saneringen. Helt miljöanpassat Produkterna som används av Kinab vid kemisk klottersanering är fullständigt miljöanpassade och biologiskt nedbrytbara. Vi använder endast leverantörer som står under kemikalieinspektionens kontroll och som har en miljö och kvalitetspolicy som ansluter till vår egen.

 

 

Klotterskydd

Om en yta är oskyddad tränger klotter in i betong, sten, tegel och puts. Detta leder till svår skadegörelse med kostsamma efterföljder. Klotterskydd används för att underlätta sanering av klotterfärger från en yta.

 

 

 

Kontaktinformation

kärltvätt klotter sanering klottersanering

  • Copyright © 2009 All Rights Reserved KinAB                                                            MacBALUS
  •